خدمات ادغام، تملیک

خدمات ارائه شده توسط شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس جهت مشاوره ادغام تملیک نه تنها دربرگیرنده بررسی­ های حسابداری و مالی می­شود، بلکه با استفاده از مشاوران فنی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر حوزه ­ها و صنایع جزئیات فنی را نیز در بر می­گیرد. به طور کلی هدف از ادغام و تملیک شرکت ها می­تواند هم ­افزایی مالی و عملیاتی، بهره ­مندی از مزایای مالیاتی، صرفه­ جویی نسبت به مقیاس، کاهش هزینه سرمایه، تأمین مالی غیر مستقیم، اصلاح ساختار مدیریت عملیاتی، اصلاح ساختار فروش، اصلاح ساختار سرمایه و موارد متعدد دیگری باشد. آنچه در اجرای فرآیند ادغام و تملیک اهمیت دارد، نگاه جامع به همه ابعاد مالی، حسابداری،فنی و عملیاتی است چرا که ادغام و تملیک میتواند منجر به تنوع­ سازی نامتوازن و ناموزون گردد. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با بهره­ گیری از کارشناسان فنی، حقوقی، حسابداری و مالی توانایی این را دارد که بتواند فرایند ادغام و تملیک را از مرحله مطالعه و تهیه طرح توجیهی کسب و کار، غربالگری، ارزش­گذاری، یکپارچه­ سازی تا فرایند مذاکره (به نمایندگی از خریدار، فروشنده و یا هر دو طرف) و ارزیابی نهایی به انجام برساند. از آنجا که ارزشگذاری شرکتها در فرایند ادغام و تملیک اهمیت انکارناپذیری داشته و نظر به بهره ­مندی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس از تیم ارزش­گذاری فعال، متقاضیان می­تواند نسبت به عادلانه بودن ارزش موضوع ادغام و تملیک اطمینان داشته باشد.

با ما در ارتباط باشید