اوراق رهنی

اوراق بهادار به پشتوانه وامهای رهنی را در ایران اختصارا اوراق رهنی می‌نامند. شرکت‌های اعطا کننده تسهیلات رهنی (مثل بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها و…) می‌توانند با فروش این تسهیلات به سرمایه گذاران بازار سرمایه، منابع جدید تجهیز کنند و تسهیلات اضافی اعطا نمایند.

مطالبات رهنی، مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی می‌باشد.

  1. بانی موظف به ارائه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی به همراه اظهارنظر حسابرس می باشد
  2. بانی نباید هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات رهنی داشته باشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به ارکان و دارندگان اوراق رهنی می‌باشد.
  1. قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.
  2. می شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات رهنی پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می ماند. نهاد واسط از کلیه حقوق بانی در خصوص مطالبات رهنی برخوردار است.
  3. باید از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل 10 درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسید شده وصول شده و در طبقه جاری قرار داشته باشد.
  4. چگونگی پرداخت اصل و متفرعات مرتبط با اوراق رهنی و زمان پرداخت آن باید در اعلامیه پذیره نویسی قید شود.
تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.