اوراق خرید دین

ابزاری است که به منظور مطالبات ریالی اشخاص حقوقی ناشی از عقود مبادله‌­ای به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف     می‌­باشد.

 1. بانی شخص حقوقی و در ايران به ثبت رسيده باشد.
 2. بانی دارای مطالبات ریالی مدت­دار ناشی از عقود مبادله‏‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) باشد.
 3. بانی دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت سودآور در موضوع فعالیت خود باشد.
 4. صورت‌­های مالی دو سال مالی اخیر بانی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس حسابرسی شده باشد.
 1. از تاريخ ايجاد مطالبات، حداقل 10 درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسيدشده، وصول شده يا از سررسيد آن بيش از 2 ماه نگذشته باشد.
 2. هيچگونه محدوديت يا منع قانونی، قراردادی يا قضايی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط وجود نداشته باشد.
 3. قراردادهای مبنای مطالبات در راستای موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت باشد.
 4. مطالبات مبنای انتشار اوراق حداکثر به میزان 50 درصد خالص مطالبات شرکت بر اساس آخرین صورت­‌های مالی حسابرسی شده باشد.
 5. مطالبات مبنای انتشار اوراق، از سهامداران، شرکت­های زیرمجموعه و هم‌گروه نباشد.
 6. اظهارنظر حسابرس به واسطه مطالبات موضوع انتشار اوراق، مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
 7. مطالبات مبنای انتشار، شامل مطالبات رهنی شرکت نباشد.
تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.