اوراق استصناع (سفارش ساخت)

ابزاری مناسب جهت ساخت دارایی‌­های فیزیکی منجمله ساخت کارخانه، هواپیما، کشتی و … می­‌باشد که از طریق انعقاد یک قرارداد سفارش ساخت با لحاظ یک سری ویژگی­‌های معین در مدت زمان مشخص ساخته خواهد شد. حداکثر سقف تأمین مالی توسط این ابزار به اندازه ارزش ریالی هزینه­‌های ساخت دارایی موضوع قرارداد استصناع، وضعیت مالی متقاضی و توانایی پرداخت هزینه‌­های مالی ناشی از انتشار اوراق می‌­باشد. حداکثر عمر اوراق می­‌تواند به میزان 80 درصد مجموع دوره ساخت و عمر اقتصادی دارایی موضوع قرارداد سفارش ساخت باشد. وجوه ناشی از انتشار اوراق بر اساس صورت وضعیت به صورت مرحله‌­ای در اختیار بانی قرار می­‌گیرد و نهاد واسط می‌­تواند با اخذ ضمانتامه بانکی بدون قید و شرط، حداکثر تا 20 درصد مبلغ کل اوراق را به عنوان پیش پرداخت به بانی پرداخت نماید.

  1. بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلی فعاليت آن در ايران باشد.
  2. اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
  3. مجموع جريان نقدی حاصل از عمليات بانی در دو سال مالی اخير مثبت باشد.
  4. نسبت مجموع بدهی‌ها به داراييی‌های بانی حداكثر 90 درصد باشد.
  1. هر نوع دارايی كه امكان ساخت و تحويل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد. دارايي‌هايی كه به مقادير زياد و به‌طور مستمر در كوتاه‌مدت توليد می‌شود، نمی‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گيرد.
  2. هيچ‌گونه محدوديت يا منع قانونی، قراردادی يا قضايی برای ساخت و انتقال دارايی وجود نداشته‌باشد.
  3. از زمان شروع ساخت تا پايان سررسيد اوراق، دارايی بايد از پوشش بيمه‌ای مناسب و كافی از جمله بيمه مسئوليت مدنی و بيمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.
  4. تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ساخت آن از مراجع ذيربط اخذ شده باشد.
تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.