صندوق‌های جسورانه و خصوصی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ابزاری تو در بازار سرمایه کشور بوده که باهدف تأمین منابع لازم برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های نوآورانه طراحی و ارائه‌شده است، با راه‌­اندازی این صندوق، منابع خرد سرمایه­‌گذاران تجميع شده و جهت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای موضوع فعالیت و طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه که در مراحل ابتدایی چرخه عمر هستند صرف می‌شود.

هدف از تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمايه‌گذاری در شرکت‌هایی که وارد مرحله گسترش و بلوغ از چرخه عمر شدند. این شرکت‌ها عمدتاً به مبلغ بیشتری نسبت به مراحل ابتدایی برای تأمین مالی و اصلاح ساختار نیاز دارند.

مراحل اخذ مجوز صندوق‌های خصوصی و جسورانه

 

– صدور موافقت اصولی

خلاصه مدارک موردنیاز جهت دریافت موافقت اصولی به شرح زیر است:

1. تقاضای صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق

2. طرح اساسنامه و امیدنامه صندوق

3. اطلاعات مربوط به ارکان و مؤسسین پیشنهادی صندوق شامل مشخصات هویتی و ثبتی مؤسسان، اعضای هیأت‌مدیره، مدیر، متولی، حسابرس، اشخاص کلیدی، اعضای کمیتۀ سرمایه‌گذاری به همراه سوابق فعالیت آن‌ها (حسب مورد)

4. اطلاعات و مدارک موردنیاز جهت بررسی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه از طریق سامانه مربوط (سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان))

5. سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام فرابورس.

6. صدور مجوز پذیره‌نویسی

خلاصه مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز پذیره‌نویسی به شرح زیر است:

1. اساسنامه و امیدنامه تکمیل و تأیید شده

2.طی نمودن فرایند تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی متقاضی عضویت در هیأت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه

3. قبولی سمت ارکان صندوق

4. اعلام شماره حساب افتتاح‌شده به نام صندوق با تأیید مدیر صندوق و متولی صندوق

5. تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصه نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به‌حساب بانکی صندوق توسط مؤسسین به میزان تعداد واحد سرمایه‌گذاری که در اساسنامه برای این منظور تعیین‌شده است

6. رویه پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تأیید مدیر صندوق

7. اعلامیه پذیره‌نویسی تکمیل‌شده صندوق مطابق با قالب موردنظر شرکت فرابورس ایران و راه‌اندازی تارنما و امکانات نرم‌افزاری صندوق

8. تأسیس صندوق

متقاضی باید ظرف ۵ روز پس از اتمام مهلت، نتیجه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را جهت تأیید تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی به سازمان اطلاع داده و اطلاعات و مدارک زیر را در قالب فرم‌های موردنظر جهت کسب مجوز تأسیس صندوق به سازمان ارائه دهد:

  • 1. صورت‌جلسه مجمع صندوق؛
  • 2. تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصه نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به‌حساب بانکی صندوق توسط كلية پذیره نویسان؛
  • 3. صورت‌جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق؛
  • 4. سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص و اعلام معاونت نظارت برنهادهای مالی سازمان.

با ما در ارتباط باشید