تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار

پذیره‌نویسی به‌طورکلی عبارت است از یک عمل حقوقی که به‌واسطه آن شخص متعهد می‌­شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت طبق مبلغ برآورد شده، در شرکت سهامی عام موردنظر شریک شود. افراد حاضر در پذیره‌نویسی موظف می‌شوند مبلغی را که در ورقه تعهد سهام قیدشده است را پرداخت نمایند. با ثبت شدن این تعهد و تشکیل شرکت، سهامداران حق دریافت سهام را خواهند داشت.

با ما در ارتباط باشید