اعضای کمیته پایش و مدیریت ریسک

ایوب باقر تبار


(رئیس کمیته)

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

اهم سوابق:

 • مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره کارگزاری ملل پویا
 • معاون امور شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری دریک
 • عضو موظف هیئت مدیره و معاون امور شرکت‌ها و مجامع تایدواتر خاورمیانه
 • معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها گروه مالی سپهر صادرات
 • معاون بازرسی و امور معاملات، مدیر نظارت بر کارگزاران و مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر بهروز خدارحمی


(عضو کمیته)

دکتری حسابداری

اهم سوابق:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات
 • دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی ایران
 • عضو هیئت مدیره نهادها و شرکت‌های مختلف بازار سرمایه

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی


(عضو کمیته)

دکتری حسابداری

اهم سوابق:

 • دارای مرتبه علمی استاد تمام و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • داوري مجلات علمي EURO JOURNALT AFRICAN JOURNAL BUSINESS MANAGEMENT (ISI) IST JOURNAL ON BUSINESS AND TECHNOLOGY از دسامبر 2011
 • عضو شوراي راهبردي گروه مالي ملت
 • رئیس هیات مدیره کارگزاری صباجهاد
 • عضو انجمن تحليل گران سرمايه گذاري ايران
 • مؤسس و دبير كل، خزانه دار و عضو هيات مديره انجمن مهندسي مالي ايران ( انجمن استادي مورد تائيد كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري)
 • عضو موسس، هیئت مدیره و هیئت تحریریه، نهادها و شرکت‌های مختلف بازار سرمایه، دانشگاه‌ها و …