مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس از ثبت نهایی این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه خلیج‌فارس، جواد عشقی نژاد با اعلام این خبر گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همان‌طور که به سهامداران تفارس، قول داده بودیم بعد از پذیره‌نویسی سهام شرکت، موضوع ثبت با سرعت پیگیری شد و امروز چهارم اسفندماه، ثبت شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس نهایی شد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین سرمایه خلیج‌فارس، نخستین تأمین سرمایه صنعتی کشور است که خارج از نظام بانکی موفق به اخذ مجوز شد و هشتم آبان امسال، پذیره‌نویسی عام چهل درصد از سهام این شرکت با مشارکت بیش از ۱۵۱ هزار نفر در کمتر از دو ساعت انجام شد