دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی

مدیرعامل

داخلی دفتر: 203 

محدثه رزاقی

معاون خدمات مالی

داخلی: 607

عادل بهزادی

معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها

داخلی: 403

محمود رضایی

مدیر مالی

داخلی: 331

علی قاسمی جهان

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

داخلی: 301

محمد خان زاده

مدیر حسابرسی داخلی

داخلی: 221

سید محمد حسینی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

داخلی: 222

علیرضا عزیزی

مدیر تأمین مالی بدهی

داخلی: 501

ابراهیم صدرالدین

مدیر واحد مهندسی مالی

داخلی: 502

مهسا طهماسبی آشتیانی

مهسا طهماسبی آشتیانی

مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

داخلی: 405

پیمان یادی

مدیر عملیات بازار

داخلی: 406

مژده بادی اللهی

مدیر ارزشگذاری

داخلی: 508

محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

مدیر ریسک و پایش

داخلی: 241

محمد صادق صادقی

مدیر نوآوری

داخلی: 602

بهرام گروسی

مدیر تحلیل و پایش بازار

داخلی: 408